Adres IP

12

Sty

Adres IP

Każdy komputer ma swoje miejsce w sieci, posiada swój niepowtarzalny numer, identyfikator ten nazywany jest adresem internetowym. W technologiach sieciowych jest to określenie konkretnego urządzenie lub wskazuje punkt przyłączenia do sieci, ten punkt nazywany jest popularnie interfejsem sieciowym.

Do danego punktu styku, przypisywany jest jego identyfikator czyli właśnie adres IP. W rezultacie oznacza to, że jedno urządzenie posiadające kilka interfejsów logicznych, może posiadać kilka adresów IP, po odpowiednim dla każdego nich.

Należy jednak pamiętać że posługując się określeniem interfejs sieciowy nie zawsze mamy na myśli kartę sieciową. Interfejsem sieciowym może być również, pętla zwrotna zwana również (loopback),  tunel do sieci prywatnej VPN lub inny program urządzenie zapewniające komunikację hosta z siecią.

Urządzenie posiadające kilka interfejsów i podłączone fizycznie do sieci logicznych może nawiązać z każda z tych sieci połączenie, dzięki temu każdy z interfejsów będzie miał własny adres IP. Maszyny które posiadają kilka adresów IP, inny dla każdego z interfejsów, określane są jako multi-homed.

Ze względu na swą rolę każdy router jest urządzeniem typu multi-homed, ponieważ jego zadaniem jest zapewnienie przesyłania pakietów pomiędzy różnymi sieciami logicznymi występującymi po stronie każdego z interfejsów.

Adres IP z angielskiego IP address – liczba cyfr lub znaków nadawana urządzeniu podłączonemu do  sieci lub, grupie interfejsów ,  bądź sieci lokalnej komputerowej schowanej za pojedyńczym adresem  sieciowym, identyfikatorem całej grupy urządzeń. Adres reprezentujący nazywany  jest w takiej sytuacji adresem publicznym,  a urządzenia wewnątrz sieci przyłączone są do adresów lokalnych dzięki pośrednikowi, który zwie się routerem.

Adres IP nie jest „numerem rejestracyjnym” komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych.

W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w podziale na oktety zapisywane w systemie dziesiętnym i oddzielane kropkami, rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).

Więcej na temat protokołów  używanych do komunikacji w sieciach internetowych można odnaleźć w Wikipedii w języku polskim